พร้อมเริ่มงาน

 prompt service

จะสามารถพร้อมเริ่มงานได้ทันทีก็ต่อเมื่อมีการทำงานอย่างต่อเนื่องไว้ล่วงหน้า Maid Outsource มีขอบเขตการทำงานตั้งแต่การสรรหา คัดเลือกพนักงาน อบรมความรู้พื้นฐานการทำความสะอาด วางแผนการทำความสะอาดและระเบียบปฏิบัติเฉพาะตามลักษณะงาน ฝึกทักษะ สร้างบุคลิกแม่บ้าน สร้างความคุ้นเคยต่อกระบวนการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ สแตนด์บายแม่บ้านไว้ในจำนวนที่มากพอ สร้างความกระตือรือร้น ตอบสนองต่อปัญหาที่พบได้อย่างรวดเร็ว ฯลฯ

 

เมื่อต้องแม่บ้านด่วน

พร้อมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาด และแม่บ้านสแตนด์บาย

สำหรับเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โรงงานในนิคมอตสาหกรรม โชว์รูม คลีนิค

โรงเรียน ออฟฟิศ อพาร์ทเมนท์ ห้างร้าน ฯลฯ

โทร.สอบถาม 02 9909220

 

 

 

 Prompt Service Ability

 Author : ฐิติ นำพูลสุขสันต์   Google