แม่บ้านคนไทย

Thai Maid Image 

Maid Outsource ดำเนินงานโดยบุคลากรคนไทย แม่บ้านคนไทย(Thai Maid)เท่านั้น  ไม่มีบริการแม่บ้านต่างด้าว อาจจะสวนกระแสอยู่บ้างและเรื่องนี้ไม่สามารถชี้วัด ลดทอน หรือเพิ่มเป็นคุณสมบัติที่ดีในตัวแม่บ้านคนหนึ่งคนใด แต่เป็นคุณสมบัติที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพัฒนาการที่เราคาดหวัง จึงถูกกำหนดขึ้นให้ชัดเจนตั้งแต่ต้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถพิจารณาและเลือกตัดสินใจได้

 

 

เฉพาะแม่บ้านไทย ไม่มีต่างด้าว

พร้อมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาด และพนักงานแทนงาน

เฉพาะเขตกรุงเทพฯ ปทุมธานี อยุธยา

โทร.สอบถาม 02 9909220

 

 

Thai Only

 Author : ฐิติ นำพูลสุขสันต์   Google