ทดแทนการขาด

 

 

ค่าเฉลี่ยการขาดส่งแม่บ้านของผู้ใช้บริการแต่ละรายในปัจจุบันคือ 1 วันต่อปี

(เรายอมรับว่า)ยิ่งเข้าใกล้ 0 ก็ยิ่งยากขึ้น และท้าทายมากขึ้น

 

เป็นเรื่องวนไปวนมาเพราะปริมาณกับคุณภาพต้องเกิดขึ้นพร้อมกัน อธิบายได้ง่ายๆคือ ต้องทำให้แม่บ้านไม่ขาดงาน การจัดเตรียมแม่บ้าน Stand-by ไว้เพื่อทดแทนได้อย่างเพียงพอเป็นจุดเริ่มต้นที่จะดัดความกังวลในเชิงปริมาณออก แต่ไม่พอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าปัญหาเรื่องคนขาดจะหมดไป ความสามารถในการสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพ แก้ที่ต้นตอของปัญหาต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้แม่บ้านประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างราบรื่น จะช่วยลดปัญหาขาดแคลนคนได้ดีกว่า

 

 

ภาพจากการอบรมแม่บ้านประจำเดือนสิงหาคม 2556

 Monthly Training  August 2013

 Monthly Training August 2013

 

 

 

 

 

 

 Sufficient stand-by.

 Author : ฐิติ นำพูลสุขสันต์   Google