เชิงคุณภาพ

ความสะอาดเป็นงานง่ายๆที่ต้องใช้ความพยายาม ธรรมชาติของเรื่องนี้ก็คือทุกอย่างเริ่มสกปรกขึ้นทันทีตั้งแต่ตอนที่ทำความสะอาดเสร็จใหม่ๆแล้ว แม่บ้านอาชีพที่สั่งสมประสบการณ์การทำงานมาระยะหนึ่งจะทราบดีว่าการทำให้สะอาดนั้นไม่ยาก แต่การรักษาไว้ต่างหากคือเป้าหมายที่แท้จริงและต้องใช้ความพยายามสูง

ความรู้สึกเป็นกลไกอิสระที่เหมาะสมที่สุดของการรักษาความสะอาด คุณภาพก็คือความชำนาญในการใช้กลไกนี้จัดการกับการทำซ้ำ ให้กลับไปเริ่มนับถอยหลังใหม่ ในความถี่หรือลำดับความสำคัญที่เหมาะสม รับรู้และตอบสนองให้ทันเวลา

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพในงานแม่บ้าน คือการทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เรื่องที่ง่ายต้องคงไว้ และควบคุมให้เป็นปกติ เราอบรมแม่บ้านอย่างสม่ำเสมอโดยใช้แนวทางของ ISO 9000 เริ่มจากจิตสำนึกในการสร้างคุณภาพ รายละเอียดการทำงานพื้นฐาน การทำและรักษาความสะอาดให้เป็นไปตามเป้าหมาย ความพร้อมที่จะตอบสนองต่อปัญหาและแก้ไขปัญหาในระดับต่างๆ รวมถึงการสร้างความสุขในการทำงานให้แก่ผู้คนรอบข้างและตนเอง

เป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้บริหาร ผู้ควบคุมงานที่จะค่อยๆสร้างศูนย์กลางของคุณภาพงานขึ้นในตัวแม่บ้าน และปรับเพิ่มการสนับสนุน ช่วยเหลือ ประสานงาน แนะนำ โดยการฝึกอบรมและให้คำปรึกษา แทนการเพิ่มระดับความเข้มข้นของการตรวจวัดตามแนวคิดดั้งเดิมในทุกครั้งเกิดปัญหาขึ้น

คุณภาพมีความสำคัญสูงสุดและเป็นความตั้งใจของเรา คงจะไม่สามารถโฆษณาเป็นผลงานได้เกินกว่าสิ่งที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติให้เห็นจริง เราจึงหวังว่าจะได้มีส่วนช่วยสร้างความน่าอยู่ให้กับองค์กรของท่าน ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 

 ภาพอบรมแม่บ้านเอือนสิงหาคม 2556

ภาพจากการอบรมแม่บ้านประจำเดือนเดือนสิงหาคม 2556

 

 Sep. 2013 Monthly Training Image

ภาพจากการอบรมแม่บ้านประจำเดือนกันยายน 2556

 

 

 

 

 

 

 Feel the quality.

 Author : ฐิติ นำพูลสุขสันต์   Google