คำถามที่พบบ่อย

ถาม - แม่บ้านเป็นคนไทยจริงหรือไม่
ตอบ - ยืนยันว่าเรามีเฉพาะแม่บ้านคนไทยครับ เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องระดับนโยบายและเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

ถาม - เรามีสวัสดิการอะไรให้กับแม่บ้านบ้าง
ตอบ - ค่าแรงและสวัสดิการประกันสังคมตามกฎหมาย ค่าเดินทาง ชุดพนักงาน วันลาพักร้อน เงินเพิ่มตามจำนวนการเข้าอบรม ฯลฯ

ถาม - มีบริการทำความสะอาดบ้านหรือไม่
ตอบ - ภายใต้มาตรฐานเดียวกันนี้ Maid Outsource เราให้บริการทำความสะอาดบ้านได้ และมีลูกค้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมากครับ แต่เรารับเฉพาะในส่วนทำความสะอาดของต้วอาคารสถานที่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือเครื่องใช้เท่านั้น ไม่รับงานซักรีดเสื้อผ้า ทำอาหาร ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อความชัดเจนกรุณาโทร.สอบถามที่ 02-9909220 ครับ

ถาม - รับจัดหาแม่บ้านด้วยหรือไม่
ตอบ - ไม่ครับ

ถาม - มีบริการเฉพาะส่วนแรงงานแม่บ้าน ที่ไม่รวมวัสดุ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ หรือไม่
ตอบ - มีอย่างจำกัดครับ เนื่องจากต้องบริหารจัดการโดยระบบคุณภาพเดียวกัน ไม่ใช่การรับเหมาแรงงาน

 


(เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557)
ถาม - มีบริการในต่างจังหวัดหรือไม่
ตอบ - มีขอบเขตเฉพาะในกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น หากมีการเพิ่มเขตพื้นที่บริการใหม่ในอนาคต จะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบครับ

ถาม - ปัญหาของลูกค้าเกี่ยวกับแม่บ้านที่จ้างอยู่เดิม เมื่อเปลี่ยนบริษัทแม่บ้าน
ตอบ - ปกติจะไม่ใช่พนักงานเดิม ในทางปฏิบัติอาจได้รับการร้องขอจากลูกค้าเองในบางกรณีที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเราก็จะดูตามรายละเอียด

 

 

(เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557)
ถาม - การเสนอราคาตามปกติขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง
ตอบ - โดยทั่วไปของการเสนอราคาแม่บ้านประจำ แบบเหมาจ่ายรายเดือน จะขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงทำงาน ขนาดพื้นที่ และปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบ ปกติจะทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน(ไม่รวมเวลาพัก) อาจเป็น 5 หรือ 6 วันต่อสัปดาห์ ลูกค้าสามารถปรับเพิ่มจำนวนชั่วโมงหรือจำนวนวันได้ เราอาจจำเป็นต้องมีการสำรวจขนาดพื้นที่และปริมาณงาน เพื่อนำเสนอให้สอดคล้องกับความเป็นไปในแต่ละวันของกิจการ การเสนอราคาจะรวมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และเคมีภัณฑ์ที่จำเป็นในการทำความสะอาด ในปริมาณที่เหมาะสมไว้แล้ว

ถาม - มีวิธีการจัดการงานในแต่ละวันอย่างไร
ตอบ - แม่บ้านมีแบบแผนการทำงานที่ชัดเจน กิจกรรมหลักจะถูกแจกแจง(ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร)ผ่านแผนงาน ซึ่งจะควบคุมให้ผลการทำความสะอาดโดยรวมออกมาครบถ้วนสมบูรณ์ตามความตั้งใจ กลุ่มงานประจำวันถือเป็นงานหลักที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ยังมีงานในมิติอื่นๆที่จำเป็น เช่น งานประจำสัปดาห์ งานประจำเดือน การให้บริการแก่พนักงานและผู้มาติดต่อ งานเฉพาะที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ ที่ต้องจัดให้เหมาะสม แผนงานเป็นเครื่องมือสำคัญ เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการของเรา

 

 

 

 

 

 Frequently Asked Questions

  Author : ฐิติ นำพูลสุขสันต์   Google